Utbildningar

Massageutbildningar

Sedan många år tillbaka har kontinuerligt kurser i massage bedrivits hos Måbrakällan.

Är du intresserad att eventuellt deltaga och veta mera rekommenderar vi att du går in på Svenska Hälsoteamets Hemsida:

www.svenskahalsoteamet.se